Розробки уроків

Урок на тему:

Прикметник. Значення, питання, зв'язок з іменником.Урок на тему:

Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Утворення прикметників за до­помогою суфіксів -ськ, -зьк-, -цьк-.